•  

     BIBLIOTEKA  SZKOLNA 

     2022/2023

     Nauczyciele biblioteki:

     Alicja Sienkiewicz-Gajewska

     Iwona Paprocka

                                                                                                                                    ZAPRASZAMYsmiley

      

     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

     Głośne czytanie najmłodszym uczniom naszej szkoły w ramach realizacji projektu 

     "Czytamy, słuchamy, bawimy się"

     z wykorzystaniem nowości książkowych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021/2025,

     w którym to programie nasza szkoła bierze udziałsmiley

     W dniach 28 i 29 września 2022r. podczas długich przerw

     naszym maluchom czytać będą uczniowie klas IV-VIII.

     Oddział przedszkolny 0A - S. Bednarczyk i D. Mazińska

     Oddział przedszkolny 0B -  K.Wiśniewska i J. Klisz

     Oddział przedszkolny 0 - B. Kowalski i M. Sałacki (28.09.),

     J. i O. Kwiatkowska ( 29.09.)

     Klasa I - A. Drosio i K. Dzieliński

     Klasa II - W. Kraśniewska i I. Żochowska

     Klasa III - Z. Wiśniewska i A. Świstara

     "Czytelnicze przerwy" i "Czytelnicze poranki dla przedszkolaków"  potrwają jeszcze przez cały październik i dłużej, i dłużej...!

     .................................................................

     Uczniowie klas starszych czytają książki swoim młodszym kolegom i koleżankom!

     Nasze czytelnicze spotkania  spotkały się z dużym zainteresowaniem, zarówno uczniów czytających młodszym kolegom, jak i słuchaczom z klas I-III i oddziałów przedszkolnych.

       

     ==================================================

     Uwaga uczniowie!

              Bardzo proszę o zwrot książek

     wypożyczonych z biblioteki na czas wakacji! 

      

     Inni czytelnicy na nie czekają!smiley

      

     ===============================

     ==============================

     Projekt czytelniczy 

     "Czytamy słuchamy, bawimy się..."

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

     Biblioteka szkolna

     ogłasza konkurs dla klas I-III pod hasłem

     „Bohaterowie naszych książek”

      na najpiękniejsze przebranie za wybraną postać z literatury dziecięcej. 

     Cele konkursu:

     1. Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów klas I-III.
     2. Pogłębianie ciekawości czytelniczej.
     3. Popularyzowanie wartościowej literatury dziecięcej, w tym nowości czytelniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.
     4. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
     5. Uaktywnianie uczniów i ich rodziców poprzez udział w konkursach.

     Zasady uczestnictwa w konkursie:

     1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie klas I-III  wspierani przez rodziców i wychowawców.
     2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przeczytanie lub wysłuchanie czytanej przez osoby dorosłe wybranej książki z literatury dziecięcej oraz przygotowanie  przebrania za wybraną postać  - bohatera przeczytanej lektury oraz prezentacja pracy w formie fotografii.  Strój wybranej postaci literackiej należy skomponować z dostępnych elementów garderoby lub wykonać według własnego pomysłu z zastosowaniem dostępnych materiałów.
     3.  Fotografię uczestnika konkursu w przygotowanym przebraniu wraz opisem ( tytuł pracy, autor) należy przesłać w formie cyfrowej na adres:       

            

                               alicja.sienkiewicz-gajewska@splaczno.edu.pl                  

                                                 do dnia 13 listopada 2022r.

     1. Spośród wszystkich nadesłanych fotografii komisja konkursowa wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia.
     2. O czasie i miejscu wręczenia nagród poinformuje organizator.
     3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łącznie w postaci fotorelacji.
     4. Wszystkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

                Zapraszamy do udziału w konkursieJ

      

                                                                                                 Biblioteka szkolna

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych