• PSYCHOLOG SZKOLNY SP ŁĄCZNO

    Godziny pracy psychologa (pokój nr 38)

     

     

    Psycholog w szkole służy pomocą (w formie porad i konsultacji): uczniom, rodzicom i nauczycielom.

     • Uczniowie na spotkanie mogą umawiać się bezpośrednio z psychologiem w poniedziałek i środę lub przez dziennik elektroniczny, bądź za pośrednictwem nauczyciela lub rodzica.

    Psycholog służy wsparciem psychologicznym uczniom - pomocą w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, problemów dotyczących sytuacji szkolnych oraz w środowisku pozaszkolnym, problemów wynikających z trudnych relacji między rówieśnikami oraz będących wynikiem trudności w nauce. 

     • Rodzice mogą kontaktować się lub umawiać na spotkanie telefonicznie - za pośrednictwem sekretariatu, przez dziennik elektroniczny bądź za pośrednictwem nauczyciela lub pedagoga.

    Psycholog służy pomocą i poradą rodzicom uczniów w związku z: trudnymi sytuacjami występującymi w oddziaływaniach wychowawczych wobec dzieci, problemami edukacyjnymi dzieci, trudnościami dzieci w budowaniu dobrych relacji z rówieśnikami, rodzeństwem oraz zagrożeń związanych z uzależnieniami.

     • Nauczyciele mogą kontaktować się bezpośrednio, za pośrednictwem pedagoga lub dziennika elektronicznego. 

    Psycholog służy nauczycielom pomocą w rozwiązywaniu problemów wynikających z trudnych relacji między uczniami, trudności w nauce, trudnych relacji w kontaktach z osobami dorosłymi, oddziaływaniach profilaktycznych - przeciwdziałających uzależnieniom oraz oddziaływaniach wychowawczych.

    Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa w związku z czym, informacje osobiste (udzielane podczas spotkań, konsultacji) pozostają do jego wyłącznej wiadomości, nie są ujawniane innym osobom.

    Zapraszam na spotkania szczególnie uczniów a także rodziców – służę pomocą w rozwiązywaniu każdego trudnego problemu.

    Psycholog

    Krzysztof Wiśniewski

 • Galeria zdjęć

   brak danych