• Ważne informacje

   •    

    ZGODA NA WYKONANIE ŚWIĄTECZNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ :

    Zgoda_na_wykonanie_sesji_zdjeciowej.docx

     

     

    REGULAMIN KONKURSU: Regulamin_Konkursu_Plastycznego_Moj_ulubiony_bajkowy_bohater.docx

     

     

     

    TEATRZYK "CZERWONY KAPTUREK"            

    17.10.2022r. odbędzie się bezpłatne przedstawienie pod tytułem "Czerwony Kapturek". Teatrzyk trwa około 30 minut, dzieci biorą aktywny udział w całym spotkaniu, które prowadzi Pan Animator.
    Spotkanie dostosowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z klas 1-4.

    Po przedstawieniu będzie możliwość zrobienia zdjęć, które po obejrzeniu przez rodziców wykupywane są całkowicie dobrowolnie. 

     

    Cennik zdjęć:

    komplet -60 zł
    20x30cm- 20zł
    15x21cm-15zł
    10x15cm-10zł

    zdjęcie legitymacyjne-10zł

    zdjęcie grupowe 15zł

    zdjęcia dla 8 klasy tablo+legitymacja=30zł lub samo tablo=25zł

     

    INFORMACJA

    W wyniku ustaleń Rady Rodziców w dniu 29.09.2022 r. składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

    wynosi 50 zł od dziecka płatna do 30.11.2022.
    WPŁAT można dokonać u pani Kamili Drosio w świetlicy szkolnej
    lub na konto Rady Rodziców w SP Łączno:
    56 1020 3613 0000 6402 0105 3263
    Z dopiskiem:
    ,,Rada Rodziców; imię i nazwisko dziecka, klasa, rok szkolny”

     

    ZMIANY W HARMONOGRAMIE PRZYWOZÓW DZIECI.

     Od poniedziałku 26.09.2022 r. ulega zmianie rozkład jazdy na trasie Strużyna - Markowo - Złotna.

                                                                          

     

          

    Ramowy plan dnia dla grupy przedszkolnej „0a”

    Wychowawca Natalia Żulewska , Anna Czajkowska

     

    06:00 – 08:00     Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze,

                                techniczne. Praca indywidualna i w małych grupach o charakterze stymulacyjno –

                                korekcyjno – kompensacyjnym. Obserwacja pedagogiczna. Gry i zabawy stolikowe.

     

    08:00 – 08:10    Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe, integracyjne. Zabawy w kole, ze śpiewem.

     

    08:10 – 08:40    Czynności higieniczno – samoobsługowe związane z przygotowaniem do posiłku.

                                Śniadanie.  Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania

                                posiłków.

     

    08:40 – 09:25    Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania

                               przedszkolnego. Zajęcia organizowane z całą grupą i indywidualne z dzieckiem w sali

                               lub na powietrzu (rozwijanie sfery poznawczej, językowej, ruchowej, muzycznej

                               i plastycznej dziecka).

     

    09:25 – 09:40    Czynności samoobsługowe  w szatni związane  z przygotowaniem się do wyjścia.

     

    09:40 –10:40    Organizowanie pobytu na świeżym powietrzu. Tworzenie warunków do

                               spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej- gry i zabawy ruchowe  na boisku,

                              ogrodzie przedszkolnym . Spacery po okolicy, obserwacje przyrodnicze ( w przypadku

                              niekorzystnej aury zabawy ruchowe w sali ).

     

    10:40 – 11:00    Czynności samoobsługowe i higieniczne związane z przygotowaniem do posiłku.

     

    11:00 – 11:30    Obiad. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania

                               posiłków.

     

    11:30 – 11:40    Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne po obiedzie.

    11:40 – 12:30    Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe, zabawy dowolne inicjowane przez

                               dzieci lub nauczycielkę ( w przypadku niekorzystnej aury zabawy ruchowe w sali ).

     

    12:30 – 13:00    Zabawy stymulujące aktywność dziecka.Zabawy ruchowe, manipulacyjne,

                               konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry stolikowe. Czytanie książek.

                               Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

                               Zabawy samorzutne podejmowane z inicjatywy dziecka.

     

    13:00 – 14:00    Zabawy wyciszające. Leżakowanie- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

     

    14:00 – 14:10    Czynności samoobsługowe i higieniczne związane z przygotowaniem do posiłku.

     

    14:10 – 14:40    Podwieczorek. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole

                               i spożywania posiłków.

     

    14:40 – 16:00    Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,

                               zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry

                               stolikowe.

                               Kontakty indywidualne z rodzicami – przekazywanie informacji na temat pobytu

                               dziecka w przedszkolu, zachowania i postępów dziecka.

                               Utrwalenie wiadomości poprzez zabawę, kolorowanie obrazków ,  układanie puzzli,

                               ćwiczenia relaksacyjne, bajko terapia, muzykoterapia. Gry i zabawy stolikowe.

                               Prace porządkowo- organizacyjne w sali . Rozchodzenie się do domu.

     

     

     

    Ramowy plan dnia dla grupy przedszkolnej "0b"

    Wychowawca Jolanta Naguszewska, Irena Stolarczyk, Anna Czajkowska

     

    6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci.Aktywność indywidualna, zróżnicowana podejmowana z inicjatywy dziecka (z
                          niewielkim udziałem nauczyciela oraz inicjowana przez nauczyciela)tj.: zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe,
                          gry stolikowe, loteryjki.Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i
                          stymulującym z dzieckiem wymagającym wsparcia w rozwoju.


    8:00 – 8:10 – Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i organizacyjne.


    8:10 – 8:30 – Śniadanie.


    8:30 – 8:45 – Czynności samoobsługowe i organizacyjne, przygotowanie do zajęć,ćwiczenia poranne,
                          zabawa ruchowa.


    8:45 – 9:45 - Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zajęcia organizowane z całą grupą i indywidualne z dzieckiem w
                          sali lub na powietrzu (rozwijanie sfery poznawczej, językowej, ruchowej, muzycznej i plastycznej dziecka – w tym
                          spacery i wycieczki) . Język angielski (2x w tygodniu po 0,50 godz.).


    9:45 – 10:45 - Pobyt na świeżym powietrzu.
                           Zabawy ruchowe, zabawy dowolne inicjowane przez dzieci lub nauczycielkę, spacery.


    10:45 – 11.00 – Czynności samoobsługowe i organizacyjne, zabiegi higieniczne,


    11.00 – 11:20 – Obiad


    11:20 – 11:30 – Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne .


    11:30 – 13.00– Zabawy edukacyjne lub według zainteresowań dzieci.Praca indywidualna i zespołowa jako forma
                             realizacji treści programowych.Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci.


    13.00-14.00-   Pobyt na świeżym powietrzu,spacery.Zabawy organizowane lub podjęte z inicjatywy dzieci,swobodne z
                            wykorzystaniem sprzętu terenowego,zabawek ogrodowych.


    14.00-14.40 – Odpoczynek –Relaksacja na leżakach, słuchanie muzyki, spotkanie z literaturą dziecięcą.


    14.40-14.50 – Czynności samoobsługowe i organizacyjne, zabiegi higieniczne.


    14.50 -15.10 – Podwieczorek.Czynności higieniczne.


    15.10-16.00 -  Rozchodzenie się dzieci .Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,
                           zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry stolikowe.Kontakty indywidualne z
                           rodzicami – przekazywanie informacji na temat pobytu dziecka w przedszkolu, zachowania i postępów
                           dziecka.Porządkowanie kącików zabaw z udziałem dzieci.

     

     

     

    Ramowy plan dnia dla grupy przedszkolnej „0”

    Wychowawca Kinga Nowakowska, Irena Stolarczyk

     

    06:30 – 08:00  

    Zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/ , praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka, przygotowanie pomocy do zajęć.

     

    08:00 – 08:10   

    Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe, integracyjne. Zabawy w kole, ze śpiewem.

     

    08:10 – 08:40  

    Czynności higieniczno – samoobsługowe związane z przygotowaniem do posiłku.  Śniadanie.  Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.

     

    08:40 – 09:40  

    Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zajęcia organizowane z całą grupą i indywidualne z dzieckiem lub na powietrzu (rozwijanie sfery poznawczej, językowej, ruchowej, muzycznej i plastycznej dziecka).

     

    09:40 – 09:50   

    Czynności samoobsługowe  w szatni związane  z przygotowaniem się do wyjścia.

     

    09:50 –10:50   

    Organizowanie pobytu na świeżym powietrzu. Tworzenie warunków do spontanicznej zorganizowanej aktywności ruchowej- gry i zabawy ruchowe  na boisku, ogrodzie przedszkolnym . Spacery po okolicy, obserwacje przyrodnicze ( w przypadku niekorzystnej aury zabawy ruchowe w sali ).

     

    10:50 – 11:00   

    Czynności samoobsługowe i higieniczne związane z przygotowaniem do posiłku.

     

    11:00 – 11:30   

    Obiad. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.

     

    11:30 – 11:40   

    Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne po obiedzie.

     

    11:40 – 12:30   

    Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe, zabawy dowolne inicjowane przez dzieci lub nauczycielkę ( w przypadku niekorzystnej aury zabawy ruchowe w sali ).

     

    12:30 – 13:00   

    Zabawy stymulujące aktywność dziecka.Zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry stolikowe. Czytanie książek.

    Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy samorzutne podejmowane z inicjatywy dziecka.

     

    13:00 – 14:00   

    Zabawy wyciszające, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

     

    14:00 – 14:10   

    Czynności samoobsługowe i higieniczne związane z przygotowaniem do posiłku.

     

    14:10 – 14:30   

    Podwieczorek. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.

     

    14:30 – 16:00   

    Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry stolikowe. Kontakty indywidualne z rodzicami – przekazywanie informacji na temat pobytu dziecka w przedszkolu, zachowania i postępów dziecka. Utrwalenie wiadomości poprzez zabawę, kolorowanie obrazków ,  układanie puzzli, ćwiczenia relaksacyjne, bajko terapia, muzykoterapia. Gry i zabawy stolikowe.  Prace porządkowo- organizacyjne w sali . Rozchodzenie się do domu.


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych