• Dzień Pluszowego Misia

     •      Dnia 25.11.2022r. obchodzono w naszej szkole po raz kolejny Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji wszyscy uczniowie, którzy przynieśli w tym dniu na lekcje swoje pluszowe misie byli zwolnieni z pytania. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i popularnością wśród uczniów.

           Również 25.11.2022 odbyły się dwie imprezy Andrzejkowe – zabawa taneczna dla przedszkolaków i uczniów z klas 1 – 3 oraz popołudniowa dyskoteka z udziałem DJa dla uczniów z klas 4 – 8. Wszyscy uczestnicy z radością i entuzjazmem uczestniczyli w tym wydarzeniu. Za organizację odpowiadał Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców.

     • Uwaga, rozstrzygnięcie konkursu!

     • ​​​​​Nowa galeria Bohaterowie szkolnych bajek została dodana do albumu fotograficznego​​​

       

      ​​​​​​​

      Uwaga, rozstrzygnięcie konkursu!

      Znamy już laureatów konkursu czytelniczo-fotograficznego dla klas I-III pod hasłem „Bohaterowie naszych książek”!

      Komisja konkursowa w składzie: Kinga Nowakowska, Jolanta Naguszewska, Natalia Żulewska, Alicja Sienkiewicz-Gajewska wyłoniła laureatów konkursu i przyznała nagrody oraz wyróżnienia.

      Nagrody otrzymali:

      I miejsce – Filip Konopacki, klasa III

      II miejsce – Matteo Matusik, klasa III

      III miejsce – Maja Sienkiewicz, klasa I

      Wyróżnienia otrzymali:

      1. Maja Rogulska, klasa I

      2. Maciej Tabor, klasa I

      3. Kacper Ciecierski, klasa II

      Laureatom konkursu oraz uczniom wyróżnionym zostaną wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia i dyplomy za udział w konkursie.

      Czas i miejsce wręczenia nagród zostanie ustalone przez organizatora.

      Serdeczne podziękowania dla wychowawców klas oraz rodziców uczniów za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu.


       

      Biblioteka szkolna

     • Zakończyliśmy akcję „Pluszowego Misia”

     • Zakończyliśmy akcję „Pluszowego Misia”. To dzięki Wam, drodzy uczniowie, rodzice zagości uśmiech na twarzach dzieci z hospicjum w Olsztynie. Bardzo dziękujemy za wsparcie i chęć pomocy. W tym miejscu chcemy też podziękować pracownikom sklepu „Biedronka” w Morągu, którzy również przekazali maskotki.

      Szkolne Koło Wolontariatu

     • DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 2022

     • Dnia 25.11.2022 samorząd uczniowski organizuje dyskotekę andrzejkową dla uczniów klas IV-VIII.
      Dyskoteka odbędzie się w godzinach 16.00 do 19.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.
      Rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.


      Natomiast na 3 godzinie lekcyjnej na sali gimnastycznej odbędzie się andrzejkowa zabawa taneczna
      dla uczniów klas 1 – 3 oraz oddziałów przedszkolnych.

      Serdecznie zapraszamy,
      Samorząd Uczniowski

     • Uroczystość otwarcia Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

     • 2 listopada 2022 roku w Ostrowi Mazowieckiej miało miejsce uroczyste otwarcie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich. Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem   i z udziałem  Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W uroczystości wzięli udział  przedstawiciele rodziny Pileckich i Ostrowskich – syn Rotmistrza Witolda Pileckiego – Andrzej oraz siostrzeniec Marii Pileckiej – Andrzej Marek Ostrowski. Obecni byli również Sekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski, a także Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

      W tym niecodziennym wydarzeniu wzięli również udział inne -  zaproszone przez organizatorów - osoby związane  z postacią rotmistrza Witolda Pileckiego, między innymi  dyrektorzy szkół noszących jego imię. Wśród nich dyrektor naszej szkoły – pan  Dariusz Gościniak.

      Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, to pierwsze w Polsce muzeum, którego wystawa stała jest w pełni poświęcona Rotmistrzowi i jego żonie. Zostało utworzone ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu miejscowego samorządu. Mieści się w zachowanym oryginalnym domu rodzinnym Marii Pileckiej (z domu Ostrowskiej) – żony Witolda Pileckiego. Dom został zrewitalizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. 

      Podstawowym celem działalności Muzeum – Dom Rodziny Pileckich jest przedstawienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, zachowanie i opieka nad  dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej.

      Kolejnym celem działania Muzeum to dokumentowanie, a także  upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej  i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej. Muzeum realizuje swoją misję poprzez wystawę stałą, gromadzenie zbiorów i ich opracowanie, organizacje wystaw i wydarzeń kulturalnych, działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą.

       

       

      ŹRÓDŁO INFORMACJI:

      https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/otwarcie-muzeum--dom-rodziny-pileckich,60490

      http://www.muzeumpileckich.pl/artykul,otwarcie-muzeum-dom-rodziny-pileckich,221.html

      http://www.muzeumpileckich.pl/o-muzeum.html

     • Zakodowane Święto Niepodległości

     • 10 listopada od pierwszych godzin lekcyjnych w naszej  szkole odbywały się uroczyste obchody święta narodowego. Wszyscy uczniowie byli aktywnie zaangażowani w uczczenie 104 rocznicy odzyskania
      niepodległości.  Przedszkolaki  wykonały prace plastyczne ukazujące piękno naszego kraju, które wyeksponowano na gazetkach, na korytarzu szkolnym. Klasy I-III brały udział w szkolnych  podchodach, w
      których po odszukaniu zakodowanych poleceń należało  precyzyjnie wykonać zadania. Tematyka zadań dotyczyła głównie Święta Niepodległości, ale znalazły się wśród nich również zadania uświadamiające uczniom, jak wielką rolę w walce o niepodległość naszego kraju odegrał nasz patron, rtm. Witold Pilecki.
      W tym czasie uczniowie klas IV- VIII , podzieleni na grupy i wyposażeni w smartfony z aplikacją kodów QR rozwiązywali zadania interaktywne o tematyce patriotycznej, ukryte w kodach. O godzinie 11.11 w ramach
      akcji:,, Szkoła do hymnu ”, uczniowie wszystkich klas zgromadzili się na hali aby odśpiewać pełen tekst hymnu. Każdy uczestnik zabawy otrzymał poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.
      Organizatorami uroczystości były: A. Białek , M. Zambrzycka, A. Rynkiewicz -Białek, E. Puch.

     • GRATULUJEMY!!!

     •      Nasz uczeń klasy 5.-Szymon Ostrowski w miniony weekend brał udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików  w Bydgoszczy. Wraz z zawodnikami klubu MUKS Victoria Morąg pod okiem trenerów Bartosza Małeckiego i Grzegorza Iwańca wywalczył medal złoty  w walkach sportowych (kyorugi) oraz brązowy w dwuboju sprawnościowym . Gratulujemy 

     • Zaprasza uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie pt. „E-book dla malucha”

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

      Biblioteka szkolna

      zaprasza uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie

       pt. „E-book dla malucha”

      w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  na lata 2021-2025

       

      I Cele konkursu:

      1. Zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę dziecięcą i młodzieżową.
      2.  Poprawa stanu czytelnictwa w szkole w oparciu o księgozbiór zakupiony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.
      3. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć      i wrażliwości,
      4.  Doskonalenie umiejętności językowych.
      5.  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

      II Zasady uczestnictwa w konkursie:

      1.  Konkurs jest skierowany do  klas  IV-VIII.
      2. Zadanie konkursowe polega na wybraniu jednej książki z zakresu literatury dziecięcej, opracowaniu jej z podziałem na role dla poszczególnych uczniów w klasie oraz nagraniu na płycie CD.
      3. Do nagranej płyty należy dołączyć zaprojektowaną i wykonaną własnoręcznie okładkę nawiązującą do treści czytanego utworu  - z tytułem utworu, autorem książki oraz nazwiskami czytających uczniów. 
      4. Kompletną pracę konkursową należy złożyć w bibliotece szkolnej

      do dnia 18 listopada 2022r.

      1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna nagrodę główną.        Każda klasa otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w konkursie.
      2. Oceniając nagrania, komisja konkursowa weźmie pod uwagę dobór literatury, zaangażowanie poszczególnych uczniów, wyrazistość czytania oraz ogólny wyraz artystyczny.
      3. E- booki będą udostępnione na stronie internetowej naszej szkoły.

       

                                                            Zapraszam do udziału w konkursie:)

     • XII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Niepodległości” - Morąg 2022

     • Udział naszej koleżanki - Leny Ciesielskiej

      w XII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Niepodległości”  - Morąg 2022

       

      We wtorek, 18 października w Morąskim Domu Kultury odbył się XII Festiwal Pieśni               i Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Niepodległości” Morąg 2022.

      W konkursie wzięła udział uczennica klasy czwartej Lenka Ciesielska, która godnie reprezentowała naszą szkołę  prezentując piękną piosenkę z płyty 

      Zozzi „Ważne i ważniejsze” pt. „Jest takie miejsce – Polska”.

      Lenka otrzymała dyplom za udział w festiwalu.

       

      Gratulujemy Lence odwagi i pięknego wykonania!

     • Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony bajkowy bohater”

     • Regulamin Konkursu Plastycznego

      „Mój ulubiony bajkowy bohater”

      1. Organizator:

      Szkoła Podstawowa im.rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      Koordynator konkursu: Natalia Żulewska, Jolanta Naguszewska

      1. Cele konkursu:
      • propagowanie idei głośnego czytania dzieciom
      • przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą
      • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości  dzieci poprzez prace plastyczne
      • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania
      •  odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
      1. Uczestnicy:

      Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3- 6 lat ) ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      1. Pracakonkursowa:

      Praca konkursowa ma spełniać następujące kryteria:

      • Zgodność z tematem pracy konkursowej
      • Tematyka pracy plastycznej dotyczy treści bajek- Mój ulubiony bajkowy bohater
      • Rozmiar – praca konkursowa wykonana w formacie A4
      • Technika wykonania pracy – dowolna (rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd.) Forma pracy płaska.
      • Praca podpisana na odwrocie : imię i nazwisko, grupa oraz wiek
      • Zgłoszone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi
      1. Harmonogram konkursu:
      • Udział w konkursie i podanie danych są dobrowolne
      • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
      • Prace konkursowe należy złożyć w terminie do 16 listopada 2022r. do wychowawcy grupy
      • Uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę plastyczną
      • Powołane przez Organizatora Jury przyzna nagrody i wyróżnienia

      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców i prac wyróżnionych, odbędzie się dnia 23 listopada 2022r.

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

     •  

       

      Biblioteka szkolna

      ogłasza konkurs dla klas I-III pod hasłem

      Bohaterowie naszych książek”

      na najpiękniejsze przebranie za wybraną postać z literatury dziecięcej.

      Cele konkursu:

      1. Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów klas I-III.

      2. Pogłębianie ciekawości czytelniczej.

      3. Popularyzowanie wartościowej literatury dziecięcej, w tym nowości czytelniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

      4. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

      5. Uaktywnianie uczniów i ich rodziców poprzez udział w konkursach.

      Zasady uczestnictwa w konkursie:

      1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie klas I-III wspierani przez rodziców i wychowawców.

      2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przeczytanie lub wysłuchanie czytanej przez osoby dorosłe wybranej książki z literatury dziecięcej oraz przygotowanie przebrania za wybraną postać - bohatera przeczytanej lektury oraz prezentacja pracy w formie fotografii. Strój wybranej postaci literackiej należy skomponować z dostępnych elementów garderoby lub wykonać według własnego pomysłu z zastosowaniem dostępnych materiałów.

      3. Fotografię uczestnika konkursu w przygotowanym przebraniu wraz opisem ( tytuł pracy, autor) należy przesłać w formie cyfrowej na adres:

      alicja.sienkiewicz-gajewska@splaczno.edu.pl

      do dnia 13 listopada 2022r.

      1. Spośród wszystkich nadesłanych fotografii komisja konkursowa wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia.

      2. O czasie i miejscu wręczenia nagród poinformuje organizator.

      3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łącznie w postaci fotorelacji.

      4. Wszystkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

      Zapraszamy do udziału w konkursie


       

      Biblioteka szkolna

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych