• PSYCHOLOG SZKOLNY SP ŁĄCZNO

    Godziny pracy psychologa: środa 1030-1530,pokój nr 23 na parterze

    Psycholog w szkole służy pomocą (w formie porad i konsultacji) uczniom, rodzicom i nauczycielom.

    • Uczniowie na spotkanie mogą umawiać się bezpośrednio z psychologiem w środę lub przez dziennik elektroniczny bądź za pośrednictwem nauczyciela lub rodzica.

    Psycholog służy wsparciem psychologicznym uczniom - pomocą w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, problemów dotyczących sytuacji szkolnych oraz w środowisku pozaszkolnym, problemów wynikających z trudnych relacji miedzy rówieśnikami i będących wynikiem trudności w nauce. 

    • Rodzice mogą kontaktować się lub umawiać na spotkanie telefonicznie - za pośrednictwem sekretariatu, przez dziennik elektroniczny bądź za pośrednictwem nauczyciela lub pedagoga.

    Psycholog służy pomocą i poradą rodzicom uczniów w oddziaływaniach wychowawczych wobec dzieci, problemach edukacyjnych dzieci, trudnych relacjach z rówieśnikami, rodzeństwem, zagrożeń związanych z uzależnieniami.

    • Nauczyciele mogą kontaktować się bezpośrednio, za pośrednictwem pedagoga lub dziennika elektronicznego. 

    Psycholog służy nauczycielom pomocą w rozwiązywaniu problemów wynikających z trudnych relacji między uczniami, trudności w nauce, trudnych relacji w kontaktach z osobami dorosłymi, oddziaływaniach profilaktycznych - przeciwdziałających uzależnieniom oraz oddziaływaniach wychowawczych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych