• Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

     • Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje zawieszone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Rodzicu,

      w dniach 12, 13 marca 2020r. (czwartek, piątek) w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.30 do 15.30; w tych dniach:

       przywóz i odwóz uczniów do/ze szkoły zgodnie z harmonogramem;

       stołówka szkolna wydaje posiłki (odpisy można zgłaszać telefonicznie do godziny 7.40);

      od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku

       w szkole nie są organizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;

       stołówka szkolna nie wydaje posiłków;

       uczniowie pozostają w domu pod opieką rodziców;

      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

      • śledź na bieżąco stronę internetową szkoły, stronę internetową MEN.

      Dni wolne od zajęć dydaktycznych są dniami, w których dla dobra dziecka powinno ograniczyć się jego kontakty z rówieśnikami w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się epidemii.

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych: „Znam, pamiętam…, przybijam piątkę”

     • Co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na cześć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Data tego dnia została wybrana nieprzypadkowo. 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie zabito członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

      Chcąc uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w happeningu szkolnym pod hasłem: „Znam, pamiętam…, przybijam piątkę”.

      Happening polegał na wykonaniu przez każdą klasę, od oddziałów przedszkolnych do klasy VIII, plakatu, na którym każdy uczeń odbił bądź odrysował i pokolorował swoją doń tak, by plakat przypominał flagę Polski. Prace uczniów zostały wyeksponowane na holu szkolnym.

      Akcja miała na celu przybliżeniu uczniom bohaterskiej postawy żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Sprzeciwiali się zbrojnie, jak i w inny sposób, sowieckiemu agresorowi, odbierającemu Polsce po II wojnie światowej suwerenność, podporządkowując sobie państwo polskie. Wielu z nich za wierność swoim ideałom zapłaciło niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia.

      Do grona „żołnierzy wyklętych” należał także patron naszej Szkoły - rtm. Witold Pilecki, który w obronie niepodległej Ojczyzny poświęcił życie. 15 maja 1948r. rotmistrz został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano dnia 25 maja 1948r. w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy.

     • Rekomendacje z zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

     • W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbędzie się apel porządkowy mający na celu porozmawianie z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.Do Rodziców apeluję, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.Ta sama zasada obowiązuje również nauczycieli i pracowników szkoły.Jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw!Jeśli wrócili Państwo z terenów występowania koronawirusa i mają Państwo objawy grypopodobne, należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną.Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na całodobową infolinię Ministerstwa Zdrowia pod numer 800 190 590.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg
  • Galeria zdjęć

    brak danych