• Dzień chłopaka

     • W klasie VI z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny zorganizowały wybory Misteria Klasy. Wybór był bardzo trudny.

      Misterów mamy pięciu.Mister Klasy IV - Kacper DzielińskiMister Sportu - Michał SałackiMister Uśmiechu - Filip KucałaMister Życzliwości-Bartosz KowalskiMister Kreatywności- Olaf Kotulski

     • Próbna ewakuacja szkoły.

     •      Regularnie w SP w Łącznie przeprowadzana jest próbna ewakuacja szkoły. Biorą w niej udział nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz wszyscy obecni na daną chwilę w placówce (rodzice, listonosz itp.) W działaniach naszych często pomagają nam strażacy z JRG z Morąga.

            Ewakuacja odbyła się  29.09.2020r. o godzinie 11.00. Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu niespełna minuty opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte (z pozostawionymi  kluczami w zamkach) i udostępnione do sprawdzenia.  Kontrolę budynku przeprowadził  wyznaczony nauczyciel.  W wyniku kontroli stwierdzono:

      1) wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym ( ręczna syrena),

      2) wszystkie pomieszczenia były zamknięte, okna w nich pozamykane,

      W miejscu ewakuacji – plac za parkingiem -( w odległości przekraczającej 50m od budynku) Dyrekcji szkoły zostały przekazane przez opiekunów stany liczbowe grup, które znajdowały się pod ich opieką.

      Łącznie ewakuowano 227 uczniów oraz 33 dorosłe osoby (nauczyciele, obsługa i administracja),tj. w sumie 260 osób.

      Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

      Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm.

      Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli udały się na salę gimnastyczną. Dyrektor podsumował, omówił przebieg próbnej ewakuacji w kontekście obowiązujących w Szkole Procedur.

      Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej został dwa tygodnie wcześniej powiadomiony o planowanej próbnej ewakuacji szkoły.

      Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany. Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.

     • Ślubowanie klas pierwszych.

     • 24.09.2020 r. pierwszoklasiści zostali przyjęci do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Łącznie. Aktu pasowania na ucznia dokonał pan dyrektor. Każdy uczeń otrzymał dyplom oraz " słodki Kuferek".

     • Laptopy dla szkół

     •      Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 115 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała 5 laptopów, które wykorzystywane są na bieżąco w trakcie zajęć lekcyjnych.

     • UWAGA!!!

     • Do dnia 08.10.2020 r. należy opłacić ubezpieczenie NNW dziecka. Ubezpieczenie zawarte jest z WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP (tak samo jak w roku ubiegłym).

      Koszt ubezpieczenia 27 złotych. Wpłat należy dokonywać u wychowawcy klasy.

      Jeśli dziecko nie będzie korzystało z ubezpieczenia szkolnego, rodzic powinien napisać oświadczenie, gdzie dany uczeń będzie podlegał ubezpieczeniu i taką informację złożyć u wychowawcy klasy.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych