• ZDALNE NAUCZANIE !!!

     • Drodzy rodzice.

      Informuję, iż od  01 marca 2021r. (poniedziałek) do 14 marca 2021r., zgodnie z informacją Kancelarii Premiera (Przedłużamy zasady bezpieczeństwa do 14 marca i wprowadzamy nowe w woj. warmińsko-mazurskim), ulega zmianie tryb pracy naszej szkoły. Od tego dnia:

      • Zdalne nauczanie klas I-III

      Ze względów bezpieczeństwa, podjęliśmy również decyzję o powrocie uczniów klas I-III do nauczania zdalnego. Bieżące dane wskazują wysoki odsetek zakażonych pracowników przedszkoli i żłobków – 7%, a także wysoką liczbę uczniów na nauczaniu zdalnym w tym regionie – 6.69%.

      O szczegółach zdalnego nauczania poinformują rodziców wychowawcy poszczególnych klas I-III.

      WAŻNE: Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA+W

       

      Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa - DDMA+W, czyli:

       

          Dystans

          Dezynfekcja

          Maseczka

          Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

          Wietrzenie

       

      Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

      Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Dariusz Gościniak

     • SZKOLNE EKSPERYMENTOWANIE

     • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

      na lata 2014-2020,

      Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,

      Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,

      Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na

      rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe

       

      Wnioskodawcą projektu jest Gmina Morąg. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u min. 62 uczniów/uczennic (34K/28M) ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie, poprzez realizacji zajęć dodatkowych i realizację wyjazdów edukacyjnych oraz wzrost wiedzy i kompetencji u 8 nauczycieli/nauczycielek (6K/2M) poprzez realizację kursów sprzyjających kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także doposażenie placówki w okresie 01.01.2021-31.12.2021r.

       

      W ramach projektu zaplanowano:

      1. Kształcenie kadry pedagogicznej
      2. Kreatywne zajęcia dla uczniów
       • Warsztaty umiejętności
       • Doświadczenia z pasją
       • Świat cyberprzestrzeni
      3. Wyjazdy edukacyjne

       

      Wartość projektu ogółem: 386 555,91 zł

      Wkład UE: 328 572,52 zł

       

       

      Szczegółowe informacje pod adresem Biura Projektu:

      Szkoła Podstawowa w Łącznie

      Łączno 48B

      14-300 Morąg

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych