• Praca szkoły od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

     • Drodzy Rodzice:

      Informuję, iż zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od soboty, 27 marca wprowadzone będą nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętajmy, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ograniczmy do minimum kontakty społeczne – jeśli możemy, pracujmy zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędźmy w gronie swoich domowników!


       

      Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

      Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

      • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

      W związku z powyższym, od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021r. w naszej szkole:

       

      a) uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują zdalnie zgodnie z przyjętym tygodniowym planem zajęć ((wyłączając okres wiosennej przerwy świątecznej).

      b) uczniowie klas I-VIII pracują zdalnie (zajęcia w domu) zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy zdalnej((wyłączając okres wiosennej przerwy świątecznej).

      Inne ustalenia:

      szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pisemny wniosek rodziców złożony w sekretariacie szkoły);

      1. szkoła ma obowiązek zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu, dowóz we własnym zakresie;

      2. c) szkoła może zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (nie dotyczy zapewnienia opieki ze względu na pracę rodziców) - uzgodnienie z dyrektorem; dowóz we własnym zakresie;

      WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

           W okresie od 01.04.2021r. do 06.04.2021r., zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego, organizowana jest wiosenna przerwa świąteczna. W tym czasie uczniowie nie mają zajęć edukacyjnych.

       

       

      Dariusz Gościniak

     • Praca szkoły od 22.03.2021r. do 11.04.2021r.

     • Drodzy Rodzice:

      Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.03.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 22.03.2021r. do dnia 11.04.2021r. szkoły na terenie całego kraju przechodzą w tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i form pracy kształcenia na odległość. W związku z  powyższym, od dnia 22 marca 2021r.:

      a) uczniowie oddziału przedszkolnego pracują stacjonarnie (zajęcia w szkole) zgodnie z  przyjętym tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego; 

      b) uczniowie klas I-VIII pracują zdalnie (zajęcia w domu) zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy zdalnej. 

       

      Inne ustalenia:

      a) szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub  wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pisemny wniosek rodziców złożony w  sekretariacie szkoły);

      b) szkoła ma obowiązek zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w  zajęciach zdalnych w domu; 

      c) szkoła może zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (nie dotyczy zapewnienia opieki ze względu na pracę rodziców) - uzgodnienie z dyrektorem;

      d) szkoła organizuje konsultacje stacjonarne dla uczniów klasy VIII zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem (środa) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

       

      link do strony MEiN

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

       

      Dowozy - dotyczy oddziału przedszkolnego i konsultacji kl. VIII – tak jak dotychczas.

        

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

       

      Dariusz Gościniak

      dyrektor szkoły 


       

     • Nauczanie hybrydowe od 15.03.

     • Drodzy rodzice.

      Informuję, iż zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od  15 marca 2021r.(poniedziałek) do 28 marca 2021r. ulega zmianie tryb pracy naszej szkoły. Od tego dnia:

       

      Nauczanie hybrydowe klas I – III

       

      Podjęliśmy decyzję o powrocie uczniów wybranych klas do szkoły w ramach nauczania stacjonarnego, według harmonogramu:

      • od 15.03.2021r. do 21.03.2021r. – klasy I i III

      (klasa II – zdalne nauczanie w domu),

      • od 22.03.2021r. – 28.03.2021r. – klasy II i III

      (klasa I – zdalne nauczanie w domu).

       

      O szczegółach zdalnego nauczania poinformują rodziców wychowawcy poszczególnych klas I – III.

       

      WAŻNE: Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA+W

      Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA+W, czyli:

          Dystans

          Dezynfekcja

          Maseczka

          Aplikacja STOP COVID – ProteGOSafe

          Wietrzenie

       

      Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

      Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGOSafe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Dariusz Gościniak

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych