• Informacje o zakończeniu roku szkolnego

     • Drodzy Rodzice

           Z wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół obowiązujących w 2021 r. wynika, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach szkolnych. Wciąż obowiązujące wytyczne zalecają ograniczanie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rekomendują ponadto taką organizację pracy, która umożliwi w miejscach wspólnych zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz ograniczy gromadzenie się uczniów.

       

      HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO – 25 czerwca 2021r.

       

      Przywóz wszystkich dzieci do szkoły na godz. 9.00 - w piątek 25.06.21r.

      Przewoźnik M. Lipnicki, godz. przywozów:

      • Strużyna – 8:10,
      • Markowo – 8:35,
      • Złotna – 8:40.

      Przewoźnik M. Drosio, godz. przywozów:

      • Chojnik – 8:35,
      • Królewo – 8: 40,
      • Kalnik – 8:40,
      • Abramówka – 8:40.

      Przebieg:

      1. Dzieci i uczniowie oddziałów 0-VII odbierają świadectwa, nagrody w swoich klasach od wychowawców ( bez udziału rodziców).
      2. Uczniowie klasy VIII – absolwenci szkoły – odbierają świadectwa, nagrody podczas uroczystego zakończenia, na  sali gimnastycznej w obecności jednego rodzica, wychowawcy i Dyrektora Szkoły z zachowaniem wszelkich niezbędnych obostrzeń epidemiologicznych.

      W przypadku nieobecności ucznia w szkole, świadectwo rodzic będzie mógł odebrać w sekretariacie szkoły, za potwierdzeniem odbioru.

      Odwóz dzieci:

      1. Dzieci i uczniowie klas 0-III – 9:30.
      2. Uczniowie klas IV –VIII – 10:00.

       

       

      W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

      1. Rodzice/opiekunowie prawni oczekują na swoje dzieci przed budynkiem szkolnym,  zachowując bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m.
      2. Wchodząc do budynku szkolnego, dzieci oraz rodzice/ prawni opiekunowie  uczniów klasy VIII  zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), dezynfekują ręce  i zasłaniają usta  i nos maseczką.
      3. Na salę gimnastyczną uczniowie oraz rodzice/ prawni opiekunowie wchodzą wejściem przy hali sportowej.
      4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
      5. Na rozdanie świadectw, nagród i dyplomów może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, dziecko, rodzic/ prawny opiekun), bez objawów sugerujących infekcję.

      Informacja o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022 będzie podana w późniejszym terminie.

      Kochani Rodzice i drodzy uczniowie

           Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy - w większości w nauczaniu zdalnym - nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki, dzwonków i porannego wstawania, a w tym roku przede wszystkim od codziennego, wielogodzinnego ślęczenia przed komputerem.

      Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom,  by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.

      Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

      Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne SP w Łącznie

     • Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

     •      Już od 10 lat głównym celem Tygodnia Świadomości Czerniaka jest budowanie świadomości na temat istoty ochrony skóry przed czerniakiem wśród różnych grup Polaków. W ramach jubileuszowej, X edycji kampanii realizowanej pod hasłem #Czerniak18+, Akademia Czerniaka postanowiła poruszyć wyobraźnię odbiorców. Wraz z tegorocznymi Ambasadorami akcji, znanymi aktorami Katarzyną Ptasińską i Arturem Barcisiem, przygotowała film, w którym bohaterowie w niespodziewany sposób przenoszeni są do nieznanej przyszłości, gdzie mogą przekonać się, jakie są konsekwencje niestosowania się do zasad prewencji pierwotnej lub wtórnej, w tym przede wszystkim do ochrony przed słońcem i kontroli znamion u specjalistów.

     • Dzień otwartych koszar

     •       Pragniemy serdecznie zaprosić miłośników wojska i nie tylko 24.06.2021 w godzinach 10.00 - 13.00 do 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej Garnizon Morąg, al. Wojska Polskiego 33 na "Dni Otwarte Koszar".

            W czasie wizyty w koszarach można będzię obejrzeć sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu brygady.

       

     • Punkt szczepień powszechnych młodzieży 12-15 lat

     • Szanowni Państwo,

      Informuję, że od 15 czerwca br. uruchomiony został punkt szczepień powszechnych w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 1, przeznaczony dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat, utworzony w ramach Narodowego Programu szczepień przeciwdziałającego rozprzestrzenianiu się zakażeniom COVID-19. Młodzież będzie szczepiona preparatem Pfizer.

      Rodzice mogą rejestrować swoje dzieci w wieku od 12 do 15 r.ż. przez infolinię tel. 538 556 134 (w godz. 9-13) bądź e-mail: szczepienia@szpital.olsztyn.pl, przy czym zgłoszenie e-mail powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, PESEL dziecka,

      nr telefonu do opiekuna prawnego dziecka. Szczepienie dziecka musi odbyć się w obecności opiekuna prawnego.

       

       

      Marek Siudak

      Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury

      Urzędu Miejskiego w Morągu

     • WAŻNA INFORMACJA

     • Szanowni Państwo

       

           16 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podpisał porozumienie z Dyrektorem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w sprawie współpracy w zakresie promocji szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach porozumienia strony zobowiązały się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień, propagowania i informowania o wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów lub szkolnych grup zorganizowanych.

           Informujemy, że 21 i 23 czerwca br. odbędą się wideokonferencje Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z rodzicami uczniów. Prosimy o przekazanie zaproszenia na powyższe spotkania wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego. Informujemy, że liczba uczestników spotkania jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

      21.06.2021
      16.00 – rodzice uczniów szkół podstawowych

      Link do formularza zgłoszeniowego:

      Szkoły podstawowe: http://www.ko.olsztyn.pl/2021/06/15/formularz-zgloszeniowy-na-spotkania-online-z-rodzicami-w-sprawie-szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia-przeciw-covid-19-szkoly-podstawowe/

       

      Dyrektor szkoły

      Dariusz Gościniak

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych