• DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

     • Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII naszej szkoły przechodzą na naukę zdalną.

      W środę, 26 stycznia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 27 stycznia 2022 r.

       

      ORGANIZACJA PRCY NASZEJ SZKOŁY

      a) uczniowie oddziałów przedszkolnych -0A, 0B i 0 oraz klasy I-IV pracują stacjonarnie (zajęcia w szkole) zgodnie z  przyjętym tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego; dzieci będą objęte dożywianiem;

      b) uczniowie klas V-VIII pracują zdalnie (zajęcia w domu) zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy zdalnej ( szczegóły u wychowawców).

       

       

       

      Inne ustalenia:

      Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. w przypadku uczniów, którzy z uwagi na:

      1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

      a) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub

      b) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;

      2) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

       

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą.

       Dariusz Gościniak

     • Wraca nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

     • Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

      Obserwując dane epidemiologiczne musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach. Rośnie liczba chorych na koronawirusa. I to jest powód, dla którego musimy ograniczać naukę stacjonarną – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

      Minister podkreślił, że dyrektorzy szkół specjalnych będą sami decydowali o formie prowadzenia zajęć w placówkach.

      Utrzymana zostanie również praktyczna nauka zawodu. Będzie także możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów zdających w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny. Bursy szkolne będą otwarte.

      Szczegółowe zasady zostaną określone w rozporządzeniu, które Minister Edukacji i Nauki podpisze w środę, 26 stycznia br.

     • FERIE ZIMOWE 2022

     • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

       

      Wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zimowego wypoczynku

           Z uwagi na trwający stan epidemii organizator ma obowiązek stosować się do zaleceń określonych w Wytycznych dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Rekomendacje zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

           Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dostosowanych do różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji i inne lokalne uwarunkowania – odpowiednio na zimowiskach, koloniach, półkoloniach, obozach, warsztatach, szkoleniach. 

           Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce „Wypoczynek” jest dostępny także „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, który zawiera informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku w czasie ferii zimowych. Informacje o zasadach organizacji wypoczynku są również zamieszczone na stronach kuratoriów oświaty. 

      Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku 

           Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno przemieszczania się, jak również różnych form aktywności i odpoczynku. 

      • Bezpieczne zabawy i aktywności na świeżym powietrzu

           Dzieciom w zimowych zabawach powinni towarzyszyć dorośli opiekunowie. Do zabaw i aktywności na świeżym powietrzu należy wybierać tylko bezpieczne, najlepiej specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi ani przywiązywać ich do samochodu czy ciągnika rolniczego. Zorganizowanie w ten sposób kuligu na drogach publicznych jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale przede wszystkim jest niebezpieczne dla jego uczestników. 

           Rodzice i opiekunowie powinni również zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci wybierających się na spacer, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Warto przypomnieć podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz wyposażyć najmłodszych w elementy odblaskowe. 

      • Kontrola środków transportu 

          O przeprowadzenie kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego mogą zwrócić się organizatorzy wypoczynku oraz rodzice i opiekunowie dzieci. Kontrole są prowadzone zarówno w punktach kontrolnych, w miarę możliwości w miejscu wyjazdu autokaru, jak i na głównych szlakach komunikacyjnych.

      • Zaplanowane indywidualne wyjazdy

           Rodzice, którzy udają się z dziećmi na wypoczynek własnym środkiem transportu, powinni przed podróżą sprawdzić stan techniczny pojazdu oraz jego wyposażenie. Warto pamiętać, że podstawą bezpiecznej podróży jest bezpieczna prędkość. Ważna jest również odpowiednia kondycja psychofizyczna kierowcy.

       

     • Warsztaty mydlarskie

     • Dnia 18 stycznia 2022r w naszej szkole odbyły się warsztaty mydlarskie dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 i 4 lat.

      Warsztaty mydlarskie to pachnące, kolorowe, ekologiczne, twórcze i zarazem edukacyjne

       zajęcia z produkcji naturalnego mydła glicerynowego.

      Podczas zajęć dzieci eksperymentowały z formą, kolorem, kształtem, fakturą i zapachem.

      Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka, zostały zapakowane na prezent z okazji nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka

     • Powrót dzieci do nauki stacjonarnej

     • KOCHANI RODZICE

      Powrót dzieci do nauki stacjonarnej. Poniżej wszystkie niezbędne informacje. W przypadku pytań prosimy o kontakt z wychowawcą.

      Nauka stacjonarna w szkołach 

      Do 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

      1. szkół podstawowych; 

      2. szkół ponadpodstawowych; 

      3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; 

      4. szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych; 

      5. szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego

      10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.  

      Podstawa prawna
      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym 

      Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin. 

      Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

      • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; 

      • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

      • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

      Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 

      Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   

      Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły. 

      Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022

      Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Jako pierwsi, już 17 stycznia, odpoczynek rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura ferii rozpocznie się 14 lutego i obejmie dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego. 

      Kalendarz ferii zimowych: 

      • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  

      województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • sekretariat@splaczno.edu.pl
    • (+48) 89 757 50 10
    • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych