• UWAGA!!! Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

     • Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

      Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

      • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
      • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
      • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
      • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
      • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

      Ważne! Seniorze, zostań w domu! Apelujemy do seniorów - zwłaszcza do osób po 70. roku życia - o ograniczenie przemieszczania się. Z wyłączeniem sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

      Uwaga!

      W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

      Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

      Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

      Zalecenie DDMA+W

      Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

      • Dystans
      • Dezynfekcja
      • Maseczka
      • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
      • Wietrzenie

      Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

      Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

      Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

      Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

      W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

      Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

      Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

      Jak pomagać?

      Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

      Jak skorzystać ze wsparcia?

      Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

      Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

      Pomoc dla seniorów

      Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

      Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

     • DRODZY RODZICE i UCZNIOWIE – kolejne zmiany!!!

     • Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa – „ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc;

      W związku z tym od poniedziałku – 19.10.2020r. nastąpi zmiana harmonogramu przywozów
      i odwozów. Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie kolejności przywozów – 1 kursem przyjeżdżają uczniowie kl. IV – VIII, 2 kursem uczniowie kl. O – III. Przypominam o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust podczas transportu.

      Dariusz Gościniak

     • Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

     • Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

      Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

      • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
      • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

      od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

      • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
      • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
      • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
      • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
      • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
      • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

      Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA

      Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

      D jak dystans

      D jak dezynfekcja

      M jak maseczka

      A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

      Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

      Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

     • INFORMACJA DYREKTORA!!!

     • Drodzy Rodzice,

      nawiązując do wczorajszej informacji o stwierdzonym przypadku u jednego z nauczycieli COVID-19, po konsultacji z Dyrektorem PSSE w Ostródzie, informuję o podjętych w naszej szkole działaniach:-wszyscy uczniowie klas IV - VIII w dniach od 9.10.2020r. do 16.10.2020r. będą nauczani w trybie zdalnym (z wykorzystaniem platform Librus i ClassRoom), uczniowie z tych klas i ich rodziny nie będą musiały odbywać kwarantanny (domownicy mogą chodzić do pracy), jednak Państwa dzieci powinny być pod nadzorem epidemiologicznym (należy obserwować ich stan zdrowia).Czas nadzoru epidemiologicznego to nie jest czas wolny od nauki, to nie wakacje - dzieci mają obowiązek pracować w trybie zdalnym na wszystkich zajęciach zgodnie z planem lekcji (szczegóły u wychowawców).-uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I - III pracują w normalnym trybie, przyjeżdżając do szkoły na swoje zajęcia.Proszę śledzić dziennik elektroniczny oraz strony internetowe szkoły na bieżąco a o kolejnych krokach będą Państwa powiadamiać wychowawcy klas.

      Pozdrawiam:

      Dariusz Gościniak

     • CodeWeek2020

     • Daj sobie szansę

             Trwający dwa tygodnie Europejski Tydzień Kodowania (CodeWeek2020) to świetna okazja, by zmienić zdanie o programowaniu i dać sobie szansę na zdobycie nowych kompetencji. To inicjatywa, organizowana z myślą o osobach w każdym wieku, każdej profesji, o różnych zainteresowaniach. Jeśli do tej pory nawet nie słyszeliście o programowaniu – CodeWeek jest dla Was. Jeśli macie 6, 13, 27, 50, a może 70 lat – CodeWeek jest dla Was!

       

      W naszej szkole warsztaty z programowania odbędą się w dniach 12,13,15,16 października na 8 godzinie lekcyjne w sali komputerowej nr 16. Wszystkich zaintersowanych rozpoczęciem przygody z programowaniem serdecznie zapraszamy.

     • Magiczna moc bajek

     • W tym roku szkolnym dzieci z oddziału przedszkolnego 0a biorą udział w międzynarodowym Projekcie "Magiczna moc bajek", głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

     • Dzień chłopaka

     • W klasie VI z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny zorganizowały wybory Misteria Klasy. Wybór był bardzo trudny.

      Misterów mamy pięciu.Mister Klasy IV - Kacper DzielińskiMister Sportu - Michał SałackiMister Uśmiechu - Filip KucałaMister Życzliwości-Bartosz KowalskiMister Kreatywności- Olaf Kotulski

     • Próbna ewakuacja szkoły.

     •      Regularnie w SP w Łącznie przeprowadzana jest próbna ewakuacja szkoły. Biorą w niej udział nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz wszyscy obecni na daną chwilę w placówce (rodzice, listonosz itp.) W działaniach naszych często pomagają nam strażacy z JRG z Morąga.

            Ewakuacja odbyła się  29.09.2020r. o godzinie 11.00. Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu niespełna minuty opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte (z pozostawionymi  kluczami w zamkach) i udostępnione do sprawdzenia.  Kontrolę budynku przeprowadził  wyznaczony nauczyciel.  W wyniku kontroli stwierdzono:

      1) wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym ( ręczna syrena),

      2) wszystkie pomieszczenia były zamknięte, okna w nich pozamykane,

      W miejscu ewakuacji – plac za parkingiem -( w odległości przekraczającej 50m od budynku) Dyrekcji szkoły zostały przekazane przez opiekunów stany liczbowe grup, które znajdowały się pod ich opieką.

      Łącznie ewakuowano 227 uczniów oraz 33 dorosłe osoby (nauczyciele, obsługa i administracja),tj. w sumie 260 osób.

      Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

      Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm.

      Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli udały się na salę gimnastyczną. Dyrektor podsumował, omówił przebieg próbnej ewakuacji w kontekście obowiązujących w Szkole Procedur.

      Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej został dwa tygodnie wcześniej powiadomiony o planowanej próbnej ewakuacji szkoły.

      Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany. Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.

     • Ślubowanie klas pierwszych.

     • 24.09.2020 r. pierwszoklasiści zostali przyjęci do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Łącznie. Aktu pasowania na ucznia dokonał pan dyrektor. Każdy uczeń otrzymał dyplom oraz " słodki Kuferek".

     • Laptopy dla szkół

     •      Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 115 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała 5 laptopów, które wykorzystywane są na bieżąco w trakcie zajęć lekcyjnych.

     • UWAGA!!!

     • Do dnia 08.10.2020 r. należy opłacić ubezpieczenie NNW dziecka. Ubezpieczenie zawarte jest z WIENER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP (tak samo jak w roku ubiegłym).

      Koszt ubezpieczenia 27 złotych. Wpłat należy dokonywać u wychowawcy klasy.

      Jeśli dziecko nie będzie korzystało z ubezpieczenia szkolnego, rodzic powinien napisać oświadczenie, gdzie dany uczeń będzie podlegał ubezpieczeniu i taką informację złożyć u wychowawcy klasy.

     • Kształcenie w czasie reżimu sanitarnego - najważniejsze informacje

     • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi od 01 września 2020r. w szkole organizowane będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym. Oznacza to fizyczny powrót uczniów do szkoły. W związku z powyższym, obowiązywać będą wewnętrzne regulaminy i procedury związane z zapewnieniem uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom optymalnego bezpieczeństwa. Zmieniony także zostanie system pracy w poszczególnych oddziałach.

      Proszę o zapoznanie się z wewnętrznymi regulacjami organizacji zajęć w reżimie sanitarnym (Regulamin, procedury) i bezwarunkowego stosowania się do zapisanych w nich zasad! Zachęcam również do systematycznego odwiedzania strony szkolnej : https://splaczno.edupage.org/ w celu zapoznania się z aktualną sytuacją zdrowotną.

      Regulamin organizacji zajęć: 

      1. Regulamin

      2. Procedura postępowania z uczniem z objawami COVID-19,

      3. Procedura postępowania z pracownikiem z objawami COVID-19,

      4. Procedura przebywania ucznia w szkole,

      5. Procedura postępowania - osoba z zewnątrz.

      6. Procedura – biblioteka,

      7. Procedura Szatnia i świetlica szkolna.

      Informacje dotyczące powrotu uczniów do szkół w czasie reżimu sanitarnego - link: 

      https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych