• Dzień z życia patrona naszej szkoły

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

      „Dzień z życia patrona naszej szkoły”

           Konkurs na prezentację plastyczną skierowany jest do uczniów klas I- III ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie. Prace powinny przedstawiać obrazy z życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego.

           Celem konkursu jest poznanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pogłębianie wiadomości z jego życia i działalności. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych. 

          

      Regulamin konkursu plastycznego „Dzień z życia patrona naszej szkoły” 

      § 1. Postanowienia ogólne

      1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie

      2.  Cele konkursu:

      • poznanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pogłębianie wiadomości z jego życia i działalności;

      • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych;

      • zachęcanie do rozwijania ekspresji artystycznej, wyobraźni twórczej oraz kreatywnego myślenia;

      3.  Organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy oraz publikację prac na stronie internetowej szkoły:  www.splaczno.edupage.org

      § 2. Zasady konkursu

      1.  Konkurs na pracę plastyczną   pt. „Dzień z życia patrona naszej szkoły” skierowany jest do uczniów klas I- III ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

      2.  Praca konkursowa powinna przedstawiać fakty z życia naszego patrona . Autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę.  

      3. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania:

      • dowolna technika plastyczna, płaska;

      • format A4, kartka z bloku technicznego;

      • metryczka (imię, nazwisko, klasa);

      4. Rozstrzygnięcie konkursu. 

      Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 13 maja 2021r. w dniu 10 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Łącznie imienia rtm. Witolda Pileckiego (publikacja na stronie internetowej szkoły).

      5. Dostarczenie  prac.

      Prace konkursowe należy składać w specjalnie przygotowanym pojemniku, który będzie umieszczony na korytarzy szkolnym.

      6. Termin konkursu.

      Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia.

      7. Prawa autorskie.

      a) Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w publikacjach konkursu „Dzień z życia patrona naszej szkoły” oraz imienia i nazwiska autora na stronach internetowych. 

      b) Uczestnik jako autor pracy, nie może wykonaną pracą naruszać prawa do ochrony wizerunku ani innych praw osób trzecich.

      8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu.

     • PRACA SZKOŁY DO 18.04.2021R.

     • Drodzy Rodzice

           Informuję, iż zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  obowiązujące obecnie zasady pracy naszej szkoły  będą obowiązywać do 18 kwietnia.

      Dariusz Gościniak

      Poniżej treść komunikatu:

      Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia. Szpitale z małymi rezerwami łóżek i respiratorów

      07.04.2021

      Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.

       

      Blisko 34,7 tysięcy (78%) zajętych łóżek covidowych, ponad 3300 (ok. 79%) wykorzystywanych respiratorów. Dla porównania, dwa tygodnie temu mieliśmy ponad 27 tys. zajętych łóżek i ponad 2600 respiratorów. Odnotowywany w ostatnich dniach spadek zakażeń niestety nie znajduje odzwierciedlenia w szpitalach, do których trafiają chorzy zakażeni w poprzednich tygodniach. Mamy wciąż bardzo trudną sytuację. Musimy zadbać o zdrowie Polaków, ale też pamiętać o wydolności służby zdrowia. Dlatego utrzymujemy obowiązujące obostrzenia przez kolejny tydzień.

      Sytuacja epidemiczna nadal trudna

      Ostatnie trzy dni przyniosły spadek zakażeń. Jednak poprzedni tydzień, ale też weekend były bardzo trudne. 1 kwietnia mieliśmy ponad 35 tys. nowych  przypadków zakażeń. Dlatego chcemy bardzo ostrożnie podejmować dalsze kroki, tym bardziej, że za nami okres świąteczny, kiedy część z nas z pewnością widziała się z rodzinami. 

      Zdecydowaliśmy o utrzymaniu obowiązujących obostrzeń, ale bacznie przyglądamy się napływającym każdego dnia informacjom o liczbie zakażonych, liczbie zgonów, zajętych łóżek i wykorzystanych respiratorów. Od tych danych uzależniamy dalsze decyzje. Rozumiemy zmęczenie obostrzeniami, ale pamiętajmy, że na szali leży ludzkie życie. Ono jest najważniejsze.

      Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia

      Handel - ograniczenia

      • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.

      • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

      W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:  

      • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,

      • 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

      Kult religijny w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

      Salony fryzjerskie i kosmetycznepozostają zamknięte

      Żłobki i przedszkola – nadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

      Sport działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

      Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

      Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

      Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

      Zasady bezpieczeństwa wciąż bardzo ważne

     • 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     •      Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w  obchody Światowego Dnia Autyzmu. Z uwagi na to, że w tym roku przypadł on w okresie świątecznym, przesunęliśmy wydarzenie na 31 marca.

           Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. Na znak solidarności z osobami z autyzmem uczniowiei nauczyciele  ubrali się na niebiesko, zorganizowane zostały pogadanki w klasach.

          Uczniowie wzięli również udział w Miejsko – Gminnym konkursie „Mój niebieski dzień z autyzmem” zorganizowanym przez Stowarzyszenie NIE- ZWYKŁE Dzieci w Morągu.  

      I miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa kl. IV – VIII zajął Szymon Strzeszewski z klasy VI, któremu GRATULUJEMY!!!

      Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy

     • Praca szkoły od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

     • Drodzy Rodzice:

      Informuję, iż zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od soboty, 27 marca wprowadzone będą nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętajmy, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ograniczmy do minimum kontakty społeczne – jeśli możemy, pracujmy zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędźmy w gronie swoich domowników!


       

      Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

      Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

      • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

      W związku z powyższym, od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021r. w naszej szkole:

       

      a) uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują zdalnie zgodnie z przyjętym tygodniowym planem zajęć ((wyłączając okres wiosennej przerwy świątecznej).

      b) uczniowie klas I-VIII pracują zdalnie (zajęcia w domu) zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy zdalnej((wyłączając okres wiosennej przerwy świątecznej).

      Inne ustalenia:

      szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pisemny wniosek rodziców złożony w sekretariacie szkoły);

      1. szkoła ma obowiązek zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu, dowóz we własnym zakresie;

      2. c) szkoła może zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (nie dotyczy zapewnienia opieki ze względu na pracę rodziców) - uzgodnienie z dyrektorem; dowóz we własnym zakresie;

      WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

           W okresie od 01.04.2021r. do 06.04.2021r., zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego, organizowana jest wiosenna przerwa świąteczna. W tym czasie uczniowie nie mają zajęć edukacyjnych.

       

       

      Dariusz Gościniak

     • Praca szkoły od 22.03.2021r. do 11.04.2021r.

     • Drodzy Rodzice:

      Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.03.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 22.03.2021r. do dnia 11.04.2021r. szkoły na terenie całego kraju przechodzą w tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i form pracy kształcenia na odległość. W związku z  powyższym, od dnia 22 marca 2021r.:

      a) uczniowie oddziału przedszkolnego pracują stacjonarnie (zajęcia w szkole) zgodnie z  przyjętym tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego; 

      b) uczniowie klas I-VIII pracują zdalnie (zajęcia w domu) zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy zdalnej. 

       

      Inne ustalenia:

      a) szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub  wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pisemny wniosek rodziców złożony w  sekretariacie szkoły);

      b) szkoła ma obowiązek zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w  zajęciach zdalnych w domu; 

      c) szkoła może zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (nie dotyczy zapewnienia opieki ze względu na pracę rodziców) - uzgodnienie z dyrektorem;

      d) szkoła organizuje konsultacje stacjonarne dla uczniów klasy VIII zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem (środa) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

       

      link do strony MEiN

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

       

      Dowozy - dotyczy oddziału przedszkolnego i konsultacji kl. VIII – tak jak dotychczas.

        

      Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

       

      Dariusz Gościniak

      dyrektor szkoły 


       

     • Nauczanie hybrydowe od 15.03.

     • Drodzy rodzice.

      Informuję, iż zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od  15 marca 2021r.(poniedziałek) do 28 marca 2021r. ulega zmianie tryb pracy naszej szkoły. Od tego dnia:

       

      Nauczanie hybrydowe klas I – III

       

      Podjęliśmy decyzję o powrocie uczniów wybranych klas do szkoły w ramach nauczania stacjonarnego, według harmonogramu:

      • od 15.03.2021r. do 21.03.2021r. – klasy I i III

      (klasa II – zdalne nauczanie w domu),

      • od 22.03.2021r. – 28.03.2021r. – klasy II i III

      (klasa I – zdalne nauczanie w domu).

       

      O szczegółach zdalnego nauczania poinformują rodziców wychowawcy poszczególnych klas I – III.

       

      WAŻNE: Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA+W

      Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA+W, czyli:

          Dystans

          Dezynfekcja

          Maseczka

          Aplikacja STOP COVID – ProteGOSafe

          Wietrzenie

       

      Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

      Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGOSafe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Dariusz Gościniak

     • ZDALNE NAUCZANIE !!!

     • Drodzy rodzice.

      Informuję, iż od  01 marca 2021r. (poniedziałek) do 14 marca 2021r., zgodnie z informacją Kancelarii Premiera (Przedłużamy zasady bezpieczeństwa do 14 marca i wprowadzamy nowe w woj. warmińsko-mazurskim), ulega zmianie tryb pracy naszej szkoły. Od tego dnia:

      • Zdalne nauczanie klas I-III

      Ze względów bezpieczeństwa, podjęliśmy również decyzję o powrocie uczniów klas I-III do nauczania zdalnego. Bieżące dane wskazują wysoki odsetek zakażonych pracowników przedszkoli i żłobków – 7%, a także wysoką liczbę uczniów na nauczaniu zdalnym w tym regionie – 6.69%.

      O szczegółach zdalnego nauczania poinformują rodziców wychowawcy poszczególnych klas I-III.

      WAŻNE: Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA+W

       

      Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa - DDMA+W, czyli:

       

          Dystans

          Dezynfekcja

          Maseczka

          Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

          Wietrzenie

       

      Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

      Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Dariusz Gościniak

     • SZKOLNE EKSPERYMENTOWANIE

     • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

      na lata 2014-2020,

      Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,

      Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,

      Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na

      rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe

       

      Wnioskodawcą projektu jest Gmina Morąg. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u min. 62 uczniów/uczennic (34K/28M) ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie, poprzez realizacji zajęć dodatkowych i realizację wyjazdów edukacyjnych oraz wzrost wiedzy i kompetencji u 8 nauczycieli/nauczycielek (6K/2M) poprzez realizację kursów sprzyjających kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także doposażenie placówki w okresie 01.01.2021-31.12.2021r.

       

      W ramach projektu zaplanowano:

      1. Kształcenie kadry pedagogicznej
      2. Kreatywne zajęcia dla uczniów
       • Warsztaty umiejętności
       • Doświadczenia z pasją
       • Świat cyberprzestrzeni
      3. Wyjazdy edukacyjne

       

      Wartość projektu ogółem: 386 555,91 zł

      Wkład UE: 328 572,52 zł

       

       

      Szczegółowe informacje pod adresem Biura Projektu:

      Szkoła Podstawowa w Łącznie

      Łączno 48B

      14-300 Morąg

     • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MORĄGU

     •      W związku z powrotem uczniów kl. I-III do szkoły specjaliści z Poradni w Morągu proponują formy wsparcia nauczycielom, uczniom i ich rodzicom ukierunkowane na pokonanie trudności, które mogą wystąpić po powrocie do szkoły.

           Szczegółowe formy pomocy zawarte są w ofercie opublikowanej na stronie internetowej Poradni w zakładce aktualności www: pppmorag.com.pl

       

      1. W sytuacjach trudnych pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinie czynne do 30. 0 2021 roku
       • Tel. 502 740 813 w godzinach 10.00- 14.00 dyżuruje psychoterapeuta, psycholog, pedagog
       • Tel. 797 837 477 w godzinach 8.00- 14.00 dyżuruje psycholog
      2. W Poradni czynny jest stacjonarny Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i uczniów
       • Poniedziałek 12.00- 16.00 dyżuruje psycholog
       • Czwartek 12.00- 16.00 dyżuruje psycholog
     • OBIADY !!!

     •  

      Drodzy Rodzice !!! KLAS I – III ORAZ DZIECI UCZESTNICZĄCYCH
      W ZAJĘCIACH ZDALNYCH KL. IV – VIII NA TERENIE PLACÓWKI

      Jeśli Państwa dzieci będą chciały korzystać z wyżywienia od 18.01.2021 r. (powrót do szkoły po feriach zimowych) proszę o dokonywanie zapisów na obiady pod nr tel.: 89 757 50 10 (sekretariat szkolny). Zapisy będą przyjmowane każdego dnia w godzinach 9:00 – 13:00.
      Nie obowiązują już listy z roku poprzedniego (2020), w związku z długą przerwą jaka zaistniała. Zatem każdy z rodziców jest proszony o ponowne zgłoszenie dziecka.

      Proszę pamiętać, iż zapisać dziecko na obiad należy co najmniej dzień wcześniej,
      więc jeśli dziecko je od środy to najpóźniej we wtorek należy taką informację zgłosić
      do sekretariatu.

      Płatność za wyżywienie w m-cu styczniu 2021 r. wynosiła będzie 39,00 zł (10 d x 3,90 zł), termin płatności ustalony został BEZWZGLĘDNIE do 22.01.2021 r. (pieniądze tego dnia powinny już być zaksięgowane na koncie szkoły a nie wychodzić z konta rodzica !!!)

      Płatności jak co miesiąc proszę dokonywać na konto bankowe szkoły o nr:
      12 1160 2202 0000 0001 7407 9892 – tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu dziecka.

      Jednocześnie informuję, iż odpisać obiad można codziennie do godziny 7:30 za dany dzień,
      lub dzień wcześniej. Jeżeli dziecko nie przyjdzie do szkoły a obiad nie zostanie odpisany należy za ten dzień również dokonać płatności.

      Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

     • PRACA SZKOLY OD 18 STYCZNIA 2021r.

     •     

           Informuję, iż od 18 stycznia 2021r. (poniedziałek), zgodnie z decyzją MEiN, MZ oraz GiS, ulega zmianie tryb pracy szkoły. Od tego dnia, oprócz oddziału przedszkolnego, nauką w trybie stacjonarnym zostają objęci uczniowie klas I – III

      Najważniejsze zasady:

      1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
      w izolacji.                                                                  

      2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust
      i nosa).

      3.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
      z aktualnymi przepisami prawa.

      4.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych  należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      5.Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

      6.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      7.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory
      i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      8.Zajęcia odbywają się według ustalonego planu zajęć obowiązującego w czasie nauki stacjonarnej. 

      Regulamin i procedury obowiązujące w szkole w czasie nauki stacjonarnej w reżimie sanitarnym znajdują się w zakładce "Dokumenty szkolne" w folderze "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego" (lewe menu). 

      link do stromy MEiN - Wytyczne MEiN, MZ, GiS

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

       

      Dojazd uczniów do szkoły (poniedziałek - piątek)

      Stołówka

           Od 18 stycznia 2021r. stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Opłaty za korzystanie ze stołówki należy uiścić do dnia 22 stycznia 2021r. (piątek) - przelew na konto. Kwota: 39.00 zł. 

      Uczniowie klas IV-VIII

           Zodnie z decyzją MEiN, MZ oraz GiS uczniowie klas IV-VIII w dalszym ciągu objęci są nauką zdalną, tj. z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy zdalnej przygotowanym dla każdej z klas. 

           W tygodniu: 18 do 22 stycznia konsultacji dla kl. VIII w szkole nie będzie. O terminie kolejnych konsultacji powiadomi wychowawcza klasy VIII.

           Proszę o bezwzględne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole względem pracy stacjonarnej w reżimie sanitarnym, w tym zachowania dystansu społecznego, stosowania w praktyce osłaniania nosa i ust (dotyczy uczniów, rodziców przyprowadzających uczniów do szkoły, interesantów), przestrzegania zasad higieny, telefonicznych kontaktów ze szkołą. 

       

      dyrektor szkoły

      Dariusz Gościniak

     • Nowy adres e-mail szkoły.

     •  

      Dzień dobry,

       

      informuję, iż adres e-mail Szkoły Podstawowej im.rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie ulega zmianie.

      Stara skrytka: splaczno@wp.pl będzie funkcjonowała jeszcze do końca lutego br.

      Nowa skrytka gmail: sekretariat@splaczno.edu.pl jest już aktywna, więc w miarę możliwości proszę już korzystać z nowego adresu.

      Pozdrawiam

      Dyrektor Szkoły

      Dariusz Gościniak

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców.

     •      W związku z rozpoczętą kwarantanna narodową specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu proponują rodzicom, dzieciom i młodzieży skorzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem infolinii uruchomionych na czas ferii zimowych. Do dyspozycji pozostawiono dwa numery pod, którymi można uzyskać pomoc.

           Z porad można korzystać w sytuacji nasilenia się trudności osobistych, rodzinnych, rówieśniczych związanych z izolacją i ograniczeniem kontaktów społecznych oraz innych problemów związanych z sytuacją kryzysową.

           Chcesz uzyskać pomoc możesz dzownić na numery:

      1. 502 740 813 (1000-1400) - terapeuta, psycholog, pedagog lub inny specjalista
      2. 797 837 477 (800-1600) - psycholog

           Dodatkowe informacje można uzyskać w sekreteriacie p]\Poradni pod numuerem 89 757 20 11

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • sekretariat@splaczno.edu.pl
   • (+48) 89 757 50 10
   • Łączno 48B, 14-300 Morąg
 • Galeria zdjęć

   brak danych